โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมผู้บริหาร

เธียรชัย ประกอบเลิศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ทองเย็น จงลือชา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

อรพินท์ อุตระ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

รัตนาภรณ์ มโนขันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป
เว็บหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการเรียน
จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บ


พยากรณ์อากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางทรงจิต ชมเมือง
ตำเเหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกัญญา แมดเจริญ
ตำเเหน่ง ครูชำนาญการ

นายกฤษแก้ว ยุบลชิต
ตำเเหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีวรรณ ใจเกษม
ตำเเหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริญญา โพธิแท่น
ตำเเหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ